Olej sojowy rafinowany TYP R1ROS

Charakterystyka fizykochemiczna:
Zanieczyszczenia brak
Wolne kwasy tłuszczowe max. 0,10%
Barwa Lovibond max. 1,5 czerwony, 15 żółty
Zawartość wody: max. 0,05%
Liczba nadtlenkowa max. 1,0 meq/kg przy załadunku
Liczba jodowa min. 117-141 gI2/100g
Gęstość przy 20 st. C 0,91-0,93 g/cm3
Wygląd w temp. pokojowej przejrzysty, jasny
Smak i zapach Neutralny typowy dla wysokiej jakości olejów roślinnych
Typowy rozkład kwasów tłuszczowych: C16:0 palmitynowy 10,5%
C18:0 stearynowy 4,0%
C18:1 oktadecenowy 22%
C18:2 linolowy 54,5%
C18:3 alf-linoleowy 7,5%
C20:0 arachidowy 0,5%
C22:0 behenowy 0,5%

Dokumenty możliwe do uzyskania

Dostępne Opakowania

Beczki 200 Litrów

Paletopojemniki IBC 1000L

Autocysterna 25 Ton

Eliot

Twój Partner w Olejowym Świecie

Telefon: +48 61 28 57 899

olej@olej.biz.pl

Fax: +48 61 28 57 258

firmaeliot@op.pl

Magazyn
ul. Trzecka 11,
Gowarzewo 63-004