Olej kokosowy rafinowany TYP K1ROK w kostkach 20 kg

 

Charakterystyka fizykochemiczna:
Smak Łagodny
Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych max. 0,1%
Zawartość wody max. 0,1%
Barwa Lovibond 51/4”

max. 15 składnik żółty

max. 1.5 składnik czerwony

Liczba nadtlenkowa max.1 meq/kg
Liczba jodowa max 10,5 g I2/100g
Zanieczyszczenia max. 0,1%
Rozkład kwasów tłuszczowych:

C6:0 ~0.5%

C8:0 ~8%

C10:0 ~6%

C12:0 43-51%

C14:0 16-21%

C16:0 7,5-10%

C18:0 2-4%

C18:1 5-10%

C18:2 1-2,5%

C18:3 ~0,1%

C20:0 ~0,1%

Procent Tłuszczu Stałego (SFC)

20 st. C. : 34-42

30 st C. : max. 5

 

Dokumenty możliwe do uzyskania

Dostępne Opakowania

Beczki 200 Litrów

Paletopojemniki IBC 1000L

Autocysterna 25 Ton

Eliot

Twój Partner w Olejowym Świecie

Telefon: +48 61 28 57 899

olej@olej.biz.pl

Fax: +48 61 28 57 258

firmaeliot@op.pl

Magazyn
ul. Trzecka 11,
Gowarzewo 63-004