Olej lniany surowy TYP J1SOL

Charakterystyka fizykochemiczna:
Wartość kwasowa max. 4 mg KOH/g
Kolor Gardnera max. 13
Liczba jodowa min. 175 gI2/100g
Liczba zmydlenia 185-195 mg KOH/g
Gęstość w temp. 20st.C. 0,930-0,931
Zawartość wody max. 0,2%
Indeks refraktywności w temp. 20st.C. 1,478-1,485
Zanieczyszczenia max. 0,5%
Przejrzstość w temp. 65st.C. przejrzysty,bez zawiesin
Lepkość w temp. 20st.C.(dPa.s) około 0,50

Dokumenty możliwe do uzyskania

Dostępne Opakowania

Beczki 200 Litrów

Paletopojemniki IBC 1000L

Autocysterna 25 Ton

Eliot

Twój Partner w Olejowym Świecie

Telefon: +48 61 28 57 899

olej@olej.biz.pl

Fax: +48 61 28 57 258

firmaeliot@op.pl

Magazyn
ul. Trzecka 11,
Gowarzewo 63-004