Olej palmowy (oleina palmowa) frakcja płynna PALMOLEIN TYP K2ROPPM

Charakterystyka fizykochemiczna:
Smak Łagodny
Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych max.0,1%
Zawartość wody max.0,1%
Zanieczyszcenia max.0,1%
Barwa Lovibond 51/4” max.3.5 składnik czerwony
max.30 składnik żółty
Liczba nadtlenkowa max. 1.0 meq/kg
Liczba jodowa min. 60
Temperatura topnienia max.24 stopnie Celsjusza
Temperatura mętnienia max.6 stopnii Celsjusza
Kwasy Tłuszczowe Trans max. 1%
Rozkład kwasów tłuszczowych: C12:0 <0,6% C14:0 ~ 1% C16:0 ~ 40% C18:0 ~ 4,5% C18:1 ~ 42% C18:2 ~ 11% C18:3 ~ 0,2% C20:0 ~ 0,3%
Zawartość tłuszczu stałego (SFC) 10 st. C : 30-44 %
20 st. C : 2-10%

Dokumenty możliwe do uzyskania

Dostępne Opakowania

Beczki 200 Litrów

Paletopojemniki IBC 1000L

Autocysterna 25 Ton

Eliot

Twój Partner w Olejowym Świecie

Telefon: +48 61 28 57 899

olej@olej.biz.pl

Fax: +48 61 28 57 258

firmaeliot@op.pl

Magazyn
ul. Trzecka 11,
Gowarzewo 63-004