Olej sojowy rafinowany TYP K1ROS GMO

Charakterystyka fizykochemiczna:
Wolne kwasy tłuszczowe max. 0,10%
Barwa Lovibond max. 1,5 składnik czerwony
Wilgoć: max. 0,05%

Liczba nadtlenkowa

(przy załadunku w rafinerii)

max. 1,0 meq O2/kg 
Zawartość fosforu max. 5,0 mg/kg
Liczba jodowa min. 121-139 gI2/100g
Gęstość przy 20 st. C 0,919-0,925 kg/m3

Indeks refraktywności przy

40 st.C

1,466-1,470
Lepkość przy 20 st.C. 75-85 mm2/sek.
Punkt zapłonu powyżej 200 st.C
Smak i zapach Neutralny typowy dla wysokiej jakości olejów roślinnych
Typowy rozkład kwasów tłuszczowych:

C14:0 nw -0,2%
C16:0 8% -14,5%
C18:0 2,0% -5,6%
C18:1 17% -32%
C18:2 46% -59%
C18:3 4,5% -11%
C20:0 0,1% -0,6%
C20:1 nw – 0,5%
C20:2 nw –  0,1%
C22:0 nw –  0,7% 

C22:1 nw –  0,1%

C22:2 nw –  0,3%
C24:0 nw – 0,5%
Nw- niewykrywalny tj.poniżej 0,05%

 

Dokumenty możliwe do uzyskania

Dostępne Opakowania

Beczki 200 Litrów

Paletopojemniki IBC 1000L

Autocysterna 25 Ton

Eliot

Twój Partner w Olejowym Świecie

Telefon: +48 61 28 57 899

olej@olej.biz.pl

Fax: +48 61 28 57 258

firmaeliot@op.pl

Magazyn
ul. Trzecka 11,
Gowarzewo 63-004