Olej rzepakowy surowy TYP M1SOR

Charakterystyka fizykochemiczna:
Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych max. 1%
Kwasowość max.2%
Zawartość wody 75mg/kg
Popiół max. 0,01% masy
Zawartość cząstek nierozpuszczalnych max.0,1%
Zawartość cząstek lotnych max.0,5%
Liczba jodowa 110-125
Lepkość w temp. 50 st. C. 30-35
Gęstość właściwa w 50st. C. 0,90- 0,91
Temperatura krzepnięcia st. C. min.10 max. 15
Punkt zapłonu 121 st.C
Zawartość fosforu 300 ppm
Typowy rozkład kwasów tłuszczowych C6:0 – 2,5-6,0
C18:0 – 0,9-2,1
C18:1 – 50-66
C18:2 – 30-42
C18:3 – 6-14
C22:0 – max. 0,5
C22:1 – max.2

Dokumenty możliwe do uzyskania

Dostępne Opakowania

Beczki 200 Litrów

Paletopojemniki IBC 1000L

Autocysterna 25 Ton

Eliot

Twój Partner w Olejowym Świecie

Telefon: +48 61 28 57 899

olej@olej.biz.pl

Fax: +48 61 28 57 258

firmaeliot@op.pl

Magazyn
ul. Trzecka 11,
Gowarzewo 63-004