Olej kokosowy rafinowany TYP M1ROK

Charakterystyka fizykochemiczna:
Smak Łagodny
Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych max. 0,05%
Zawartość wody max. 0,1%
Barwa Lovibond 51/4” max. 15 składnik żółty
max. 1.5 składnik czerwony
Liczba nadtlenkowa max.0,5 meq/kg
Liczba jodowa max 11 g I2/100g
Zanieczyszczenia max. 0,1%
Kwasy tłuszczowe trans <2%
Punkt topnienia 23-26 st.C.
Rozkład kwasów tłuszczowych: C6:0 ~0.5%
C8:0 ~7%
C10:0 ~7%
C12:0 43-51%
C14:0 16-21%
C16:0 7,5-10%
C18:0 2-4%
C18:1 5-10%
C18:2 1-2,5%
C18:3 ~0,1%
C20:0 ~0,1%
Procent Tłuszczu Stałego (SFC) 20 st. C. 34-42
30 st C. max. 5

Dokumenty możliwe do uzyskania

Dostępne Opakowania

Beczki 200 Litrów

Paletopojemniki IBC 1000L

Autocysterna 25 Ton

Eliot

Twój Partner w Olejowym Świecie

Telefon: +48 61 28 57 899

olej@olej.biz.pl

Fax: +48 61 28 57 258

firmaeliot@op.pl

Magazyn
ul. Trzecka 11,
Gowarzewo 63-004