Olej tungowy TYP M1OT

Charakterystyka fizykochemiczna:
Gęstość w temp 25 st. C 0,932-0,937
Indeks refraktywności w temp. 25 st.C 1,5156-1,5200
Liczba zmydlenia 189-198
Cząstki nie ulegające zmydleniu max. 0,75%
Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych max. 2,5%
Czas żelowania max. 13 minut 20 sekund
Liczba jodowa (WIJS) min. 158
Lepkość wg. skali Saybolta 1.000 s- 1.200 s
Zawartość wody max. 0,25%
Barwa Lovibond (1 cal) max.35 żółta
max. 3 czerwona**
** odpowiednik Barwy Gardnera max.8

Dokumenty możliwe do uzyskania

Dostępne Opakowania

Beczki 200 Litrów

Paletopojemniki IBC 1000L

Autocysterna 25 Ton

Eliot

Twój Partner w Olejowym Świecie

Telefon: +48 61 28 57 899

olej@olej.biz.pl

Fax: +48 61 28 57 258

firmaeliot@op.pl

Magazyn
ul. Trzecka 11,
Gowarzewo 63-004