Olej rycynowy TYP M1ORT

Charakterystyka fizykochemiczna:
Wartość kwasowa max. 2 mg KOH/g
Kolor Gardnera max. 4
Barwa jodowa max. 3,5
Liczba jodowa 82-89 Wijs
Liczba zmydlenia 175-187 mg KOH/g
Lepkość w temp. 20 st.C 9,5-11 dPas
Gęstość w temp. 20st.C. 0,955-0,968 g/ml
Zawartość hydroxylu min. 160
Zawartość wody: max. 0,3%
Indeks refraktywności w temp. 20st.C. 1,4783-1,4800

Dokumenty możliwe do uzyskania

Dostępne Opakowania

Beczki 200 Litrów

Paletopojemniki IBC 1000L

Autocysterna 25 Ton

Eliot

Twój Partner w Olejowym Świecie

Telefon: +48 61 28 57 899

olej@olej.biz.pl

Fax: +48 61 28 57 258

firmaeliot@op.pl

Magazyn
ul. Trzecka 11,
Gowarzewo 63-004