Olej palmowy (oleina palmowa) frakcja płynna PALMOLEIN TYP K1ROPPM

Charakterystyka fizykochemiczna:
Smak Łagodny
Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych max.0,1%
Zawartość wody max.0,1%
Zanieczyszcenia max.0,1%
Barwa Lovibond 51/4” max.3.0 składnik czerwony
max.30 składnik żółty
Liczba nadtlenkowa max. 1.0 meq/kg
Liczba jodowa 50-55
Temperatura topnienia 33-39 stopnii Celsjusza
Kwasy Tłuszczowe Trans max. 1%
Rozkład kwasów tłuszczowych: C12:0 < 1%
C14:0 ~ 1%
C16:0 40-47%
C18:0 3-6%
C18:1 35-45%
C18:2 < 12%
C18:3 ~ 0,5%
C20:0 ~ 0,3%
Zawartość tłuszczu stałego (SFC) 20 st. C : 20-28
30 st. C : 7-12
40 st. C : max. 3

Dokumenty możliwe do uzyskania

Dostępne Opakowania

Beczki 200 Litrów

Paletopojemniki IBC 1000L

Autocysterna 25 Ton

Eliot

Twój Partner w Olejowym Świecie

Telefon: +48 61 28 57 899

olej@olej.biz.pl

Fax: +48 61 28 57 258

firmaeliot@op.pl

Magazyn
ul. Trzecka 11,
Gowarzewo 63-004